Woekerpolis

Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen Woekerpolissen (beleggingsverzekeringen) afgesloten. Veel mensen hebben een beleggingsverzekering. Deze kan aan de hypotheek zijn gekoppeld, al of niet verpand aan de geldverstrekker. Het kan ook een lijfrentepolis zijn voor pensioenopbouw, vaak afgesloten vanuit het spaarloon (en/of premiesparen). Of gekoppeld aan een lening, met als doel deze lening tzt af te lossen met het opgebouwde kapitaal.

Deze verzekeringen zullen bijna allemaal zonder uitzondering hun beoogde doelkapitaal niet halen. Er zijn door verzekeraars enorme kosten ingehouden (voorheen niet, of nauwelijks gecommuniceerd, later gedeeltelijk). Zij kunnen voor deze nalatigheden, (of bewuste misleiding) worden aangesproken.

Wij helpen u bij het claimen van eventuele schade die in de duizenden euro’s kan lopen.